Bolegg Starter

Volière opfoksysteem voor leghennen. Dit systeem optimaliseert de ontwikkeling van kuikens die bestemd zijn voor overbrenging naar volière legsystemen. Het systeem is ontwikkeld rondom zowel de behoeftes van het jonge dier als de werkomgeving van de pluimveehouder. Bij aanvang van de opfokcyclus worden de dieren in het systeem gehuisvest op een eenvoudig te controleren niveau. De dieren leren geleidelijk aan springen in het systeem, aangemoedigd door een langzaam toenemend hoogteverschil tussen voer- en drinklijnen en door oplierbare plateaus.