Bolegg Terrace

De Bolegg Terrace is een compact, maar compleet volière systeem voor leghennen dat geplaatst kan worden in aan elkaar grenzende rijen in de stal. Legnesten, zitstokken, voer- en drinklijnen en mestbanden zijn geïntegreerd in het systeem. Door het speciale systeemontwerp kunnen de dieren zich gemakkelijk naar boven bewegen. Het systeem staat een hogere dierbezetting toe dan in normale grondhuisvesting. Met de geïntegreerde hoge kwaliteitsnesten, blijven grondeieren en tweede kwaliteit eieren tot een minimum beperkt.