Alarminstallatie

Alarmering is van levensbelang, de alarmkiezer is verantwoordelijk voor de juiste melding tussen uw bedrijf en de te waarschuwen person(en).
Mede door schaalvergroting van bedrijven worden technische installaties omvangrijker en gecompliceerder. De eisen die gesteld worden aan de bewaking en alarmering bij technische storingen nemen hierdoor toe. Vencotec speelt hierop in met de nieuwe serie Octalarm-IP alarmmelders en het Adesys Controle Centrum (ACC). Een geheel nieuw concept waarbij rechtstreekse alarmering, registratie van alle gebeurtenissen en bewaking van de gehele alarmeringsketen centraal staan.